VSCodium – Instalacja i podstawowa konfiguracja

VSCodium to społecznościowy projekt, będący alternatywą dla popularnego edytora kodu źródłowego Visual Studio Code (VSCode) firmy Microsoft. VSCode to zaawansowany edytor kodu, który oferuje wiele funkcji, takich jak podświetlanie składni, autouzupełnianie kodu, integracja z systemem kontroli wersji i wiele innych. Jego kod źródłowy jest dostępny na zasadach open-source, co pozwala na swobodne modyfikacje i udostępnianie.

Jednak oficjalne dystrybucje VSCode zawierają zamknięte komponenty oraz funkcje telemetryczne, które zbierają i wysyłają dane użytkownika do Microsoftu. VSCodium, z kolei, jest wolną wersją tego edytora, która usuwa wspomniane zamknięte komponenty oraz telemetrię, gwarantując użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi oraz zgodność z filozofią otwartego oprogramowania.

Instalacja VSCodium na Ubuntu LTS

Proces instalacji VSCodium w systemie Ubuntu LTS za pomocą niestandardowego repozytorium oprogramowania, które nie jest domyślnie dostępne w systemie Ubuntu, przedstawiłem w artykule „Przygotowanie środowiska Python na Ubuntu LTS”.

Szczegółowy opis tego procesu, przedstawiony krok po kroku, można znaleźć w rozdziale „IDE – Instalacja VSCodium na Ubuntu LTS”.

Instalacja VSCodium na macOS Ventura

Proces instalacji VSCodium w systemie macOS Ventura przy pomocy menadżera pakietów Homebrew przedstawiłem w artykule „Przygotowanie środowiska Python na macOS Ventura”. Artykuł ten zawiera szczegółowy opis procedury instalacji Homebrew oraz sposób rozwiązania problemu, który może wystąpić podczas pierwszego uruchomienia VSCodium.

Informacje te zostały opisane w rozdziale „IDE – Instalacja VSCodium na macOS Ventura”.

Podstawowa konfiguracja VSCodium

Instalacja rozszerzeń

W zakładce „Extensions” mamy możliwość instalacji rozszerzeń, które pozwalają dostosować środowisko pracy do indywidualnych potrzeb oraz zwiększyć produktywność i efektywność podczas programowania.

VSCodium - Extensions - Instalacja rozszerzeń - IamZIBI.pl

Do zakładki „Extensions” możemy wejść na kilka sposobów:

klikając ikonę "Extensions" na lewym panelu bocznym, przypominającą cztery kwadraty
lub przez menu: View > Extensions
lub w systemie Linux naciskając: Ctrl+Shift+X
lub w systemie macOS naciskając: Shift+Command+X

Następnie, w polu „Search Extensions in Marketplace” wpisujemy:

Python

Wybieramy oficjalne rozszerzenie Microsoftu o nazwie „Python” (autorstwa ms-python). Po zainstalowaniu rozszerzenia, VSCodium będzie miał wsparcie dla Pythona, w tym składnię, IntelliSense, linting, debugowanie itp.

Również w razie potrzeby możemy zainstalować polski pakiet językowy, wpisując:

Polish Language Pack

Wybieramy „Polish Language Pack for Visual Studio Code” (autorstwa MS-CEINTL). Jest to pakiet językowy, który udostępnia środowisko interfejsu użytkownika dla języka polskiego.

Konfiguracja wirtualnego środowiska (venv)

Wirtualne środowisko (venv) pozwala na izolację zależności i pakietów dla każdego projektu Pythona. Dzięki temu możemy uniknąć konfliktów między różnymi wersjami pakietów, utrzymać porządek w zainstalowanych pakietach i łatwo przenieść nasz projekt na inny komputer. Wirtualne środowiska umożliwiają również testowanie różnych wersji pakietów w jednym systemie, bez obawy o wpływ na cały system.

Aby skonfigurować środowisko wirtualne (venv) w VSCodium, należy wykonać następujące kroki:

Otworzyć folder naszego projektu

Wybrać pozycje z menu: File > Open Folder
lub w systemie Linux nacisnąć: Ctrl+O
lub w systemie macOS nacisnąć: Command+O 

Wybieramy folder z naszym projektem lub możemy utworzyć nowy i go wybrać. W moim przypadku będzie to folder utworzony w poprzednim wpisie o nazwie „NaukaPython”.

Uruchomić terminal

Wybrać pozycje z menu: Terminal > New Terminal
lub w systemie Linux nacisnąć: Ctrl+Shift+`
lub w systemie macOS nacisnąć: Ctrl+`

Otworzy się terminal w lokalizacji naszego folderu. Teraz możemy aktywować wcześniej stworzone środowisko wirtualne, wpisując następujące polecenie:

source my_venv/bin/activate

Gdzie my_venv to nazwa naszego środowiska wirtualnego.

Możemy także utworzyć nowe środowisko wirtualne:

python3 -m venv my_venv2

a następnie aktywować je:

source my_venv2/bin/activate

Jeśli potrzebujemy, możemy teraz zainstalować dodatkowe moduły Pythona w wybranym środowisku wirtualnym.

W terminalu wpisujemy polecenie:

pip install nazwa_modułu

Otworzyć okno wyboru interpretera

Wybrać pozycje z menu: View > Command Palette...
lub w systemie Linux nacisnąć: Ctrl+Shift+P
lub w systemie macOS nacisnąć: Shift+Command+P

i wybrać „Python: Select Interpreter”.

W otwartym oknie „Select Interpreter”

Wybrać interpreter Pythona zainstalowany w naszym aktywowanym środowisku wirtualnym (venv).

Środowisko wirtualne (venv) jest skonfigurowane i gotowe do użycia w VSCodium.

Konfiguracja wirtualnego środowiska (venv) z pomocą rozszerzenia „Python Environment Manager”

Rozszerzenie „Python Environment Manager” pozwala na zarządzanie wszystkimi środowiskami Pythona dostępnymi w naszym katalogu roboczym z jednego miejsca za pomocą jednego kliknięcia. Ułatwia to znacznie zarządzanie, gdy mamy do czynienia z wieloma środowiskami wirtualnymi.

W celu skonfigurowania środowiska wirtualnego (venv) w VSCodium z pomocą rozszerzenia Python Environment Manager, należy wykonać następujące kroki:

Otworzyć folder naszego projektu

Wybrać pozycje z menu: File > Open Folder
lub w systemie Linux nacisnąć: Ctrl+O
lub w systemie macOS nacisnąć: Command+O 

Wybieramy folder z naszym projektem lub możemy utworzyć nowy i go wybrać. W moim przypadku będzie to folder utworzony w poprzednim wpisie o nazwie „NaukaPython”.

Zainstalować rozszerzenie „Python Environment Manager”

Wchodzimy do zakładki „Extensions”, klikając ikonę rozszerzeń na lewym panelu bocznym, przypominająca cztery kwadraty.

lub przez menu: View > Extensions
lub w systemie Linux naciskając: Ctrl+Shift+X
lub w systemie macOS naciskając: Shift+Command+X

Następnie instalujemy rozszerzenie „Python Environment Manager”. Po instalacji na lewym panelu bocznym pojawi się ikona rozszerzenia „Python Environment Manager”.

VSCodium - Extensions - Rozszerzenie "Python Environment Manager" - IamZIBI.pl

Konfiguracja rozszerzenia „Python Environment Manager”

Wchodzimy do zakładki „Python Environment Manager”, klikając nową ikonę na lewym panelu bocznym. Pierwszym krokiem jest odświeżenie okna z listą dostępnych środowisk Pythona. W tym celu klikamy na przycisk „Refresh Environments” znajdujący się w prawym górnym rogu okna rozszerzenia. Zobaczymy wówczas dwie listy „Global” i „Venv” dostępnych środowisk Pythona w naszym katalogu roboczym. Lista „Global” zawiera wszystkie dostępne globalne interpretery Pythona. Natomiast lista „Venv” zawiera nasze wirtualne środowiska Pythona.

Teraz, zamiast korzystać z terminala, możemy po prostu wybrać środowisko Pythona z listy, a następnie klikając na odpowiednią ikonkę, aktywować, dodawać bądź usuwać wirtualne środowiska z naszego katalogu.

W ten sposób VSCodium mamy w stopniu podstawowym skonfigurowane i gotowe do nauki Pythona.

Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz