Przygotowanie środowiska Python na Ubuntu LTS

ZiBi

Przygotowanie środowiska do programowania jest pierwszym krokiem do nauki Pythona. Przedstawię proces instalacji i konfiguracji środowiska dla Python 3 w systemie operacyjnych Ubuntu LTS. Pokażę także, jak uruchomić i skonfigurować środowisko wirtualne venv, co pozwoli uniknąć konfliktów z innymi modułami Pythona. Na koniec, dla ułatwienia pisania poprawnego kodu zainstalujemy edytor IDE, dokładnie będzie to edytor VSCodium.

Instalacja Pythona na Ubuntu LTS

Sprawdzenie wersji Pythona

Ubuntu, jak i inne wersje dystrybucji Linux opartego na Debian są dostarczone z zainstalowanym Python 3. Zanim przejdziemy dalej, należy upewnić się, że pakiety systemowe są zaktualizowane do najnowszych dostępnych wersji:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Teraz możemy sprawdzić wersję Python 3 zainstalowaną w systemie, wykonując polecenie:

python3 --version

lub krócej:

python3 -V

Tak to wygląda u mnie na Ubuntu 22.04.2 LTS:

Ubuntu 22.04.2 LTS - Sprawdzenie wersji Python 3.10.6 - IamZIBI.pl

Gdyby zdarzyłoby się, że nie mamy zainstalowanego Python 3, to możemy go zainstalować poleceniem:

sudo apt install python3

Instalacja najnowszej wersji Pythona

Jeśli potrzebujemy najnowszej wersji Pythona, to możemy skorzystać z pakietu Deadsnakes PPA, który zapewnia najprostszą metodę instalacji Pythona na Ubuntu LTS. Umożliwia także użytkownikom otrzymywanie ciągłych aktualizacji, poprawek błędów i aktualizacji zabezpieczeń.

Najnowsza wersja Pythona to Python 3.11.3, która została wydana 5 kwietnia 2023 roku.

Na początku instalujemy wymagane pakiety zależności:

sudo apt install software-properties-common

Dodajemy PPA deadsnakes do listy źródeł menedżera pakietów APT:

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Po dodaniu PPA możemy zainstalować Pythona 3.11.3 na Ubuntu za pomocą polecenia:

sudo apt install python3.11

Na koniec sprawdzamy, czy nowy Python jest zainstalowany:

python3.11 -V

W ten sposób mamy zainstalowany najnowszy Python 3.11.3

Ubuntu LTS - Instalacja najnowszej wersji Python 3.11.3 - IamZIBI.pl

Ustawienie domyślne najnowszej wersji Pythona

Po zainstalowaniu najnowszej wersji Pythona, polecenie python3 można ustawić tak, aby wskazywało nam najnowszą wersję Pythona, a nie jak teraz starszą wersję.

Można to zrobić za pomocą polecenia alias. Polecenie alias umożliwia tworzenie skrótów do poleceń lub nadpisywanie domyślnych opcji dla istniejących poleceń.

Sprawdźmy jeszcze, jaki i gdzie mamy zainstalowany Python:

ls -ls /usr/bin/python*

Tworzymy więc alias dla polecenia python3, aby wskazywał na najnowszą zainstalowaną wersję Pythona 3.11.3:

alias python3=/usr/bin/python3.11

Mamy teraz najnowszą wersję Pythona pod poleceniem python3:

python3 -V
Ubuntu LTS - Ustawienie domyślne najnowszej wersji Python 3.11.3 - IamZIBI.pl

Niestety, po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu systemu ustawienia aliasów nie są zachowywane. Dlatego musimy dodać nasz alias do pliku bash_aliases, aby zmiana była trwała.

Za pomocą edytora nano otwieramy plik bash_aliases:

sudo nano ~/.bash_aliases

Dodajemy nasz alias:

alias python3=/usr/bin/python3.11

Zapisujemy zmiany za pomocą Ctrl + o i wychodzimy z edytora za pomocą Ctrl + x.

Na koniec aktywujemy alias poleceniem:

source ~/.bash_aliases

venv – Środowisko wirtualne na Ubuntu LTS

Środowisko wirtualne jest to izolowane miejsce, w którym można zainstalować i korzystać z różnych wersji Pythona i jego modułów bez konfliktów z pozostałymi zainstalowanymi modułami. Dzięki temu możemy pracować nad różnymi projektami w różnych środowiskach i uniknąć problemów związanych z różnymi konfliktami między tymi projektami.

Środowisko wirtualne venv instalujemy poleceniem:

sudo apt install python3-venv

Jeśli zainstalowaliśmy i używamy Pythona 3.11, to środowisko wirtualne venv instalujemy poleceniem:

sudo apt install python3.11-venv

Na potrzeby nauki Pythona utwórzmy nowy katalog, a następnie przejdźmy do niego:

mkdir NaukaPython
cd NaukaPython

W moim przypadku jest to katalog NaukaPython, w którym będę przechowywał środowiska wirtualne.

Środowisko wirtualne tworzy się poleceniem:

python3 -m venv my_venv

Moje środowisko nazwałem my_venv, ale można użyć dowolnej innej nazwy.

Aktywacja środowiska wirtualnego:

source my_venv/bin/activate

Tak wygląda linia poleceń po aktywacji środowiska wirtualnego:

(my_venv) zibi@ubuntu:~/NaukaPython$

Nazwa środowiska my_venv jest na początku umieszczona w nawiasach.

Możemy również potwierdzić, że znajdujemy się w środowisku wirtualnym, sprawdzając lokalizację interpretera Pythona:

which python

Uzyskana lokalizacja pokazuje, że Python jest w naszym uruchomionym środowisku.

/home/zibi/NaukaPython/my_venv/bin/python

W środowisku wirtualnym możemy użyć polecenia python zamiast python3, jeśli tylko tak wolimy. Poza środowiskiem używamy wyłącznie polecenia python3.

Jeśli chcemy opuścić środowisko wirtualne, należy użyć polecenia:

deactivate

Tak to u mnie wygląda:

Ubuntu LTS - Środowisko wirtualne Python 3.11.3 - IamZIBI.pl

IDE – Instalacja VSCodium na Ubuntu LTS

IDE (ang. Integrated Development Environment), czyli zintegrowane środowisko programistyczne to zestaw przydatnych programów scalonych w jeden interfejs graficzny, dzięki czemu otrzymujemy szereg przydatnych narzędzi ułatwiających pisanie poprawnego kodu.

VSCodium jest klonem popularnego edytora Visual Studio Code firmy Microsoft. Wygląda i działa dokładnie tak samo, jak VS Code z tą różnicą, że VSCodium nie śledzi użytkowników, bo nie zawiera żadnych dodatków śledzących i telemetrycznych firmy Microsoft.

Żeby zainstalować VSCodium, najpierw dodajemy klucz GPG repozytorium:

wget -qO - https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg | gpg --dearmor | sudo dd of=/usr/share/keyrings/vscodium-archive-keyring.gpg

Następnie dodajemy samo repozytorium:

echo 'deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/vscodium-archive-keyring.gpg ] https://download.vscodium.com/debs vscodium main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list

Teraz aktualizujemy system i instalujemy VSCodium:

sudo apt update && sudo apt install codium

Po instalacji, z listy zainstalowanych aplikacji możemy wyszukać edytor i uruchomić go:

Ubuntu LTS - VSCodium - IamZIBI.pl
Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz