Przygotowanie środowiska Python na macOS Ventura

ZiBi

Jak już wspomniałem w poprzednim wpisie, przygotowanie środowiska do programowania jest pierwszym krokiem do nauki Pythona. Tym razem, przedstawię proces instalacji i konfiguracji środowiska dla Python 3 w systemie operacyjnych macOS Ventura. Pokażę także jak uruchomić i skonfigurować środowisko wirtualne venv, co pozwoli uniknąć konfliktów z innymi modułami Pythona. Na koniec zainstalujemy IDE, czyli edytor VSCodium.

Instalacja Pythona na macOS Ventura

Sprawdzenie wersji Pythona

System macOS Ventura nie jest dostarczany z preinstalowaną wersją Pythona 3. Możemy to sprawdzić w terminalu, używając polecenia:

python3 --version

lub krócej:

python3 -V

W macOS Ventura nie mamy nawet starszej wersji Pythona, która jeszcze była dostępna w poprzednich wersjach macOS.

macOS Ventura 13.3.1 - Sprawdzenie wersji Pythona - IamZIBI.pl

Jak widać powyżej, w systemie macOS Ventura nie mamy zainstalowanej żadnej wersji Pythona. Co więcej, przy próbie sprawdzenia wersji Pythona 3 możemy zainstalować narzędzia wiersza polecenia dla deweloperów, które zawierają Python 3 w wersji 3.9.6.

Narzędzia wiersza polecenia dla deweloperów możemy także zainstalować, używając polecenia:

xcode-select --install

Po instalacji tak to wygląda u mnie na macOS Ventura:

macOS Ventura 13.3.1 - Narzędzia wiersza polecenia dla deweloperów Python 3.9.6 - IamZIBI.pl

Instalacja najnowszej wersji Pythona

Przypomnę tylko, że najnowsza wersja Pythona to Python 3.11.3, która została wydana 5 kwietnia 2023 roku.

Jeśli potrzebujemy najnowszej wersji Pythona na macOS, to możemy zrobić to na dwa sposoby.

Pierwszym sposobem jest pobranie najnowszej stabilnej wersji Pythona 3 ze strony internetowej python.org i zainstalowanie jej na naszym systemie. Dokładny adres, z którego należy pobrać wersję Pythona dla macOS, to:

https://www.python.org/downloads/macos/

Drugim sposobem jest instalacja Pythona 3 przez menadżera pakietów HomeBrew. HomeBrew jest oprogramowaniem open source, które umożliwia instalowanie pakietów i narzędzi, które nie są dostarczone przez Apple.

Zgodnie z informacjami ze strony brew.sh, musimy wykonać w terminalu polecenie:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Po instalacji musimy dodać lokalizację Homebrew do swojego $PATH. Polecenia, które pozwolą nam to zrobić, są wymienione w podsumowaniu instalacji Homebrew. W moim przypadku polecenia były następujące:

(echo; echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"') >> /Users/zibi/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

W ten sposób Homebrew został zainstalowany i skonfigurowany. Możemy teraz przystąpić do instalacji najnowszej wersji Pythona.

Warto przed instalacją oprogramowania sprawdzić aktualizacje, poleceniem:

brew update && brew upgrade

Możemy sprawdzić dostępne wersje Pythona:

brew search python

I instalujemy najnowszą wersje Pythona 3:

brew install python@3.11

Na koniec sprawdzamy, czy nowy Python jest zainstalowany:

python3.11 -V

W przeciwieństwie do instalacji Pythona na Ubuntu tutaj wystarczy ponownie uruchomić terminal, aby pod poleceniem python3 była dostępna najnowsza wersja Pythona, czyli:

python3 -V

I tak oto mamy zainstalowany najnowszy Python 3.11.3

macOS Ventura - Instalacja najnowszej wersji Python 3.11.3 - IamZIBI.pl

venv – Środowisko wirtualne na macOS Ventura

Środowisko wirtualne to izolowane miejsce, w którym można zainstalować i korzystać z różnych wersji Pythona i jego modułów bez konfliktów z pozostałymi zainstalowanymi modułami. Dzięki temu możemy pracować nad różnymi projektami w różnych środowiskach i uniknąć problemów związanych z różnymi konfliktami między tymi projektami.

Potrzebne pakiety do środowiska wirtualnego venv są już zainstalowane, więc stwórzmy nowy katalog i przejdźmy do niego:

mkdir NaukaPython
cd NaukaPython

W moim przypadku jest to katalog NaukaPython, w którym będę przechowywał środowisko wirtualne.

Środowisko wirtualne venv na macOS uruchamiamy identycznie jak na Ubuntu. W pierwszej kolejności tworzymy środowisko wirtualne poleceniem:

python3 -m venv my_venv

Moje środowisko nazwałem my_venv, ale można użyć dowolnej innej nazwy.

Następnie, aktywujemy utworzone środowisko wirtualnego:

source my_venv/bin/activate

Tak wygląda linia poleceń po aktywacji środowiska wirtualnego:

(my_venv) zibi@MaC NaukaPython %

Nazwa środowiska my_venv jest na początku umieszczona w nawiasach.

Możemy również potwierdzić, że znajdujemy się w środowisku wirtualnym, sprawdzając lokalizację interpretera Pythona:

which python

Uzyskana lokalizacja pokazuje, że Python jest w naszym uruchomionym środowisku.

/Users/zibi/NaukaPython/my_venv/bin/python

W środowisku wirtualnym możemy użyć polecenia python zamiast python3, jeśli tylko tak wolimy. Poza środowiskiem używamy wyłącznie polecenia python3.

Jeśli chcemy opuścić środowisko wirtualne, należy użyć polecenia:

deactivate

Tak to u mnie wygląda na macOS Ventura:

macOS Ventura - Środowiska wirtualnego venv Python 3.11.3 - IamZIBI.pl

IDE – Instalacja VSCodium na macOS Ventura

IDE (ang. Integrated Development Environment), czyli zintegrowane środowisko programistyczne to zestaw przydatnych programów scalonych w jeden interfejs graficzny, dzięki czemu otrzymujemy szereg przydatnych narzędzi ułatwiających pisanie poprawnego kodu.

VSCodium jest klonem popularnego edytora Visual Studio Code firmy Microsoft. Wygląda i działa dokładnie tak samo, jak VS Code z tą różnicą, że VSCodium nie śledzi użytkowników, bo nie zawiera żadnych dodatków śledzących i telemetrycznych firmy Microsoft.

Najprościej zainstalować VSCodium na macOS Ventura przy pomocy menadżera Homebrew. Proces instalacji Homebrew pokazałem powyżej, przy okazji instalacji Python 3.11.

Zatem, instalacje VSCodium wykonujemy za pomocą polecenia:

brew install --cask vscodium

Po instalacji, z listy zainstalowanych aplikacji w Launchpadzie lub w folderze Aplikacji, możemy wyszukać edytor VSCodium i uruchomić go. VSCodium można także uruchomić z poziomu terminala poleceniem:

codium

Jeśli przy uruchomieniu VSCodium występuje komunikat „Nie można otworzyć pliku „VSCodium”; Apple nie może sprawdzić, czy nie zawiera złośliwego oprogramowania.”, czyli taki jak poniżej:

macOS Ventura - VSCodium Nie można otworzyć pliku - IamZIBI.pl

To wybieramy „Pokaż w Finderze”, a następnie klikamy VSCodium prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcje „Otwórz”. Tym sposobem mamy już opcję otwarcia aplikacji.

Kolejne uruchomienie VSCodium już przebiega bez problemu.

Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz