Prymitywy, zmienne i wyrażenia

Prymitywy, zmienne i wyrażenia stanowią podstawowe elementy języka programowania Python, które są fundamentem dla większości operacji programistycznych. Aby efektywnie programować w Pythonie, istotne jest zrozumienie i umiejętne wykorzystywanie tych elementów.

Prymitywy

Prymitywy to podstawowe, wbudowane typy danych w języku Python, które służą jako fundament do tworzenia bardziej złożonych struktur danych. Oto one:

Liczby całkowite (int)

To liczby całkowite, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Przykład:

42, -7

Liczby zmiennoprzecinkowe (float)

To liczby rzeczywiste z częścią ułamkową, reprezentowane w systemie zmiennoprzecinkowym. Przykład:

3.14, -0.5

Łańcuchy znaków (str)

To ciągi znaków, które mogą zawierać litery, cyfry, znaki specjalne, znaki białe itp. Łańcuchy znaków są otoczone pojedynczymi lub podwójnymi cudzysłowami. Przykład:

"Hello, World!", 'Python'

Typy logiczne (bool)

Reprezentują wartości prawda (True) i fałsz (False), używane w warunkach, instrukcjach warunkowych oraz w operacjach logicznych.

None

To specjalny typ, który ma tylko jedną wartość (’None’) i jest używany do reprezentowania pustych wartości lub braku danych.

Warto zauważyć, że Python obsługuje również bardziej złożone struktury danych, takie jak listy, krotki, słowniki i zbiory, jednak nie są one uważane za prymitywne, ponieważ składają się z innych elementów, które mogą być różnych typów.

Zmienne

Zmienne stanowią drugi kluczowy element w Pythonie. Zmienna to symboliczna nazwa przypisana do wartości.

Na przykład:

x = 5

oznacza, że wartość 5 jest przypisana do zmiennej o nazwie x.

Nazwę zmiennej można później użyć w kodzie programu do odwołania się do przypisanej jej wartości.

Wyrażenia

Wyrażenia stanowią kombinacje zmiennych, wartości, operatorów i wywołań funkcji, które są interpretowane przez Pythona w celu uzyskania wartości.

Na przykład:

x + 2 * 3

to wyrażenie, które Python obliczy, wykonując mnożenie i dodawanie, aby uzyskać końcową wartość.

Wyrażenia mogą być tak proste, jak pojedyncza zmienna lub wartość, ale mogą też osiągać skomplikowanie złożonych równań matematycznych.

Przykład

Ten program, korzystając z dnia, miesiąca i roku urodzenia, sumuje te wartości i wyświetla wynik. Używa prymitywów (int dla liczb, string dla komunikatów), zmiennych (day, month, year, sum_of_dates) oraz wyrażeń (operacje dodawania).

# Podajemy dzień, miesiąc i rok urodzenia
day = 12
month = 10
year = 1988

# Sumujemy podane wartości
sum_of_dates = day + month + year

# Wyświetlamy wynik
print("Suma dnia, miesiąca i roku urodzenia wynosi: ", sum_of_dates)
Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz