Instrukcje warunkowe

ZiBi

Instrukcje warunkowe są jednym z podstawowych narzędzi w programowaniu do kontroli przepływu informacji i procesów decyzyjnych. Python oferuje zestaw wbudowanych instrukcji, które umożliwiają dynamiczne interakcje z danymi, pozwalając programowi dostosowywać się do różnorodnych sytuacji.

Instrukcja 'if’

Instrukcja ’if’ umożliwia wykonanie bloku kodu tylko wtedy, gdy określony warunek jest spełniony.

if <warunek>:
   <blok kodu>
   ...

Przykład:

x = 10

if x > 5:
  print("x jest większe od 5")

Wynik działania powyższego kodu:

x jest większe od 5

W tym przykładzie tekst ’x jest większe od 5’ zostanie wyświetlony, ponieważ warunek ’x > 5’ jest prawdziwy.

Instrukcja 'else’

Instrukcja ’else’ umożliwia wykonanie bloku kodu, gdy warunek w instrukcji ’if’ nie jest spełniony.

if <warunek>:
   <blok kodu>
   ...
else:
   <blok kodu>
   ...

Przykład:

x = 3

if x > 5:
  print("x jest większe od 5")
else:
  print("x jest mniejsze lub równe 5")

Wynik działania powyższego kodu:

x jest mniejsze lub równe 5

W tym przykładzie tekst ’x jest mniejsze lub równe 5’ zostanie wyświetlony, ponieważ warunek ’x > 5’ jest fałszywy.

Instrukcja 'elif’

Instrukcja ’elif’ jest używana w połączeniu z ’if’ i ’else’ do tworzenia bardziej złożonych struktur warunkowych. Działa jako dodatkowy warunek, który jest sprawdzany tylko wtedy, gdy warunek w ’if’ nie jest spełniony. Umożliwia to sprawdzenie wielu warunków po kolei.

if <warunek>:
   <blok kodu>
   ...
elif <warunek>:
   <blok kodu>
   ...
elif <warunek>:
   <blok kodu>
   ...
...
else:
   <blok kodu>
   ...

Przykład:

x = 10

if x > 15:
  print("x jest większe od 15")
elif x > 10:
  print("x jest większe od 10, ale mniejsze lub równe 15")
elif x > 5:
  print("x jest większe od 5, ale mniejsze lub równe 10")
else:
  print("x jest mniejsze lub równe 5")

Wynik działania powyższego kodu:

x jest większe od 5, ale mniejsze lub równe 10

W tym przykładzie kod sprawdza kolejno trzy warunki (x > 15, x > 10, x > 5) i wykorzystuje dwie instrukcje ’elif’ do obsłużenia dodatkowych przypadków. Jeżeli żaden z warunków nie jest spełniony, blok kodu w ’else’ zostanie wykonany.

Instrukcja 'pass’

Instrukcja ’pass’ jest tzw. pustą instrukcją, która nic nie robi. Może być używana jako wypełniacz miejsca, w którym kod musi być syntaktycznie poprawny, ale nie wykonuje żadnej akcji.

if <warunek>:
   pass
Zbigniew Marcinkowski - IamZIBI.pl

Zbigniew Marcinkowski

Mam na imię Zbigniew, ale możesz mi mówić ZiBi. Od dzieciństwa fascynowała mnie technologia. W tamtym czasie raczej psułem rzeczy, niż je naprawiałem. Wszystko się zmieniło, gdy dostałem swój pierwszy komputer. Odnalazłem wówczas swoją pasję, która została ze mną na dobre i na złe. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie "O mnie".

Dodaj komentarz